De Vlaamse technologiesector wil in tien jaar tijd, van begin 2021 tot eind 2030, in totaal 40.000 extra jobs creëren, of 16 elke werkdag. Dat maakt technologiefederatie Agoria vandaag bekend bij de halfjaarlijkse voorstelling van de stand van de sector.

De 40.000 extra jobs komen bovenop de vervangingen van wie van werk verandert of met pensioen gaat. Agoria gaat wel uit van de veronderstelling dat de sector zijn concurrentiepositie kan behouden of versterken. Ook moet de arbeidsmarkt toelaten om opwaartse mobiliteit te realiseren via het permanent vormen van alle werknemers. 

Agoria wil met die ‘new deal’ de hand reiken aan de verschillende Belgische regeringen, op één week van de jaarlijkse beleidsverklaring van de premier. De technologiefederatie wil er samen voor zorgen dat tegen 2030 minstens 8 op de 10 personen van 20 tot en met 64 jaar een job hebben. De technologiesector, goed voor 315.000 banen, is de eerste sector die zo’n engagement opneemt.

1 op de 4 arbeidsgeschikten wil niet werken 

Bart Steukers, CEO van Agoria: “Duizendvijfhonderd meer jobs dan bij de uitbraak van corona, een vijfde meer export dan vorig jaar, de productie die nagenoeg terug op het peil staat van 2019… als je de stand van de technologiesector bekijkt, lijkt het alsof de coronacrisis stilaan verteerd is. Meer nog, we hadden voor nog een pak meer jobs en groei kunnen zorgen, maar er staat een enorme rem op ons activiteitsniveau door de bevoorradingsproblemen en het recordaantal vacatures. Vandaag tellen we 15.860 openstaande jobs, en we krijgen ze maar niet ingevuld, onder andere omdat één op de vier mensen die perfect kan werken, gewoon niet op zoek is naar werk. De schaarste op de arbeidsmarkt is voor ons intussen een veel grotere uitdaging dan de coronacrisis. Dat heeft me echt het meest verbaasd in de eerste zes maanden dat ik nu CEO van Agoria ben.”

De werkgelegenheid in de technologiesector was de voorbije tien jaar nooit hoger dan nu. Eind maart 2021 werkten precies 314.398 mensen bij 15.359 werkgevers in de technologiesector in ons land. Dat zijn er duizendvijfhonderd meer dan bij de start van de coronacrisis. Drie vijfde werkt in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector (vooral IT-oplossingen). 

Niet alleen werkten er de voorbije tien jaar nooit meer mensen dan vandaag in de techsector, ook het aantal openstaande vacatures staat met 15.860 vacatures op het hoogste peil ooit. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn er 3750 extra vacatures bijgekomen. Dit komt overeen met een gederfd omzetverlies van anderhalf miljard euro. 

Zelf wil Agoria haar bedrijven bijstaan bij het invullen van die vele vacatures door onder meer permanente vorming binnen bedrijven te stimuleren en hen het ‘DigiSkills Passport’ van Agoria te laten gebruiken om in te schatten wat de digitale competenties van werknemers zijn. Het aantrekken van nieuwe werkkrachten naar de sector kan door meer mensen in contact te brengen met technologiebedrijven én door buitenlands talent aan te trekken, klinkt het. “We weten ook dat dat talent op zijn beurt ander talent aantrekt”, zegt Steukers.

Agoria kijkt echter ook naar de overheid om een bijdrage te leveren, zeker aangezien dat ook voor de overheidsfinanciën een goede zaak zou kunnen zijn. “In tijden van oplopende openbare schuld is er een ‘derde weg’ naast vermindering van de overheidsuitgaven en eventuele verhogingen van belastingen, namelijk: elke procent verbetering van de inactiviteitsgraad levert 2 miljard euro op”, zegt Steukers. “Een duurzame arbeidsproductiviteit door versnelde implementatie van nieuwe technologieën zoals het supersnel mobiel internet 5G en nieuwe vormen van werken, verdient echter ook meer aandacht. Dat is absoluut nodig om deze nieuwe banen waardevol in te vullen.”

Bron: engineersonline.nl