Energie uit rioolwaterzuivering

Energie uit rioolwaterzuivering

Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelen zogeheten energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen. Tijdens het zuiveringsproces wordt duurzame elektriciteit opgewekt. De duurzame energie die dit oplevert wordt...