3D Betonprinten wordt snel volwassen

Rollen bouwketen verandert door digitalisering in de bouw In Nijmegen wordt momenteel gewerkt aan Het Bridge project. Dit project is een initiatief van Rijkswaterstaat en Studio Michiel van der Kley in samenwerking met de TUe. Innovatie, nieuwe technieken en nieuwe...
Challenge circulair verpakken

Challenge circulair verpakken

Het KIDV roept deze startups op om mee te doen aan de KIDV Startup Challenge. De twee beste ideeën ontvangen een aanjaagbudget à €25.000,- en inhoudelijke begeleiding om hun innovaties te realiseren. Circulair verpakken betekent dat u verpakkingen ontwikkelt die zo...
Internet of Plants

Internet of Plants

Met sensoren informatie vergaren binnenin planten en dit delen via een netwerk. Dat is de technische essentie van het onderzoeksprogramma Plantenna van de 4TU.Federatie. Het doel? Hogere gewasopbrengsten door efficiëntere bemesting en irrigatie. Binnenin planten...