Disclaimer & Privacy Statement

p

Bewaartermijn

smart BANEN.nl bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

p

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de recruitmentdiensten van de smart BANEN.nl vragen wij u contactgegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het recruitment database van smart BANEN.nl en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de smart BANEN.nl worden gebruikt om u te informeren over smart BANEN – producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

U kunt het ontvangen van smart BANEN.nl-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door smart BANEN.nl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en smart BANEN.nl

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

p

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van smart BANEN.nl.

p

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door smart BANEN.nl zowel via de verwerking van persoonsgegevens via het recruitment portal, de website smart BANEN.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

smart BANEN.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van smart BANEN.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat smart BANEN.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.