Rollen bouwketen verandert door

digitalisering in de bouw

In Nijmegen wordt momenteel gewerkt aan Het Bridge project. Dit project is een initiatief van Rijkswaterstaat en Studio Michiel van der Kley in samenwerking met de TUe. Innovatie, nieuwe technieken en nieuwe samenwerkingsvormen zijn de dragers van dit project. Feitelijk gaat het dus over digitaal bouwen en wat daar allemaal bij komt kijken.

smartBANEN is vooral ook geïnteresseerd in de effecten die het digitaliseringsproces heeft op de rol van de bouwspecialist in het bouwproces. Bestaat de uitvoerder in de bouw straks nog wel? Of de werkvoorbereider? Of is de robotoperator straks de voornaamste schakel op de bouwplaats? Veel is nog onduidelijk maar dat de nieuwe technologie andere eisen stelt aan vaardigheden in het bouwproces is ondertussen wel algemeen aanvaard.

 

 

In een artikel dat in 2017 werd geschreven naar aanleiding van de schenking van een in beton (3D) geprint stadsbankje aan de stad Haarlem werd al aangeven dat de rollen in het bouwproces als gevolg van digitalisering, zoals 3D printen en Internet of Things en Drones, sterk zouden gaan veranderen. En daarmee ook de competenties die bouwprofessionals in de toekomst nodig hebben. “Soft- en techskills zijn steeds belangrijker om goed te kunnen samenwerken, flexibeler te zijn en goed met complexe installaties en IT-processen om te gaan. Het werken met prefab, robots en 3D printers vraagt om andere vaardigheden en dit heeft impact voor traditionele bouwers en installateurs.”