Werkenden en niet-werkenden kunnen aanspraak maken op 1000 tot 2000 euro om zich verder te ontwikkelen.

Het geld kan gebruikt worden voor het halen van bijvoorbeeld een mbo-opleiding, het volgen van een cursus of het halen van een certificaat.

Dit hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs bekendgemaakt.

StimuleringArbeidsmarktPositie (STAP)
Er kunnen tussen de 100.000 en 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op dit STAP-budget. De huidige fiscale aftrekpost voor scholing verdwijnt.

Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding.

Het STAP-budget kan naast scholingsactiviteiten die opleiden tot een (deel van een) door OCW erkend diploma of certificaat ook worden ingezet voor scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat, een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, voor opleidingen van een opleider met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder. Het STAP-budget kan daarmee dus ook worden ingezet bij bedrijfsscholen voor zover de scholingsactiviteit aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Hoogte bedrag nog niet exact bekend
De hoogte van het maximum bedrag per aanvraag wordt nog vastgesteld. Gemiddeld zouden 100.000 personen per jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Het STAP-budget wordt via de uitvoerder aan de opleider uitbetaald. UWV wordt waarschijnlijk de uitvoerder. Dat blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer over dit initiatief.

Vaardigheden up-to-date en duurzaam maken
Er zijn veel werkgevers die staan te springen om personeel met up-to-date vaardigheden, zoals in de ICT-sector. Bovendien kan leven lang ontwikkelen mensen in zware beroepen helpen om van baan te wisselen en zo op een fitte, gezonde manier de AOW-leeftijd te bereken.

Adviesgesprek
De maatregel ondersteunt ook flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen, zoals verkoop- en administratief medewerkers. Zij lopen meer risico om werkloos te worden of langdurig te blijven. Om deze mensen te bereiken, kijken ministers Koolmees en Van Engelshoven of zij een laagdrempelig, onafhankelijk adviesgesprek mogelijk kunnen maken. Een loopbaanadviseur kan mensen helpen om te bepalen welke opleiding nuttig is voor hun carrière. Het SCP adviseerde onlangs het kabinet om maatwerk te bieden bij leven lang ontwikkelen.

Overzicht van individuele scholingsmogelijkheden
Ongeveer 1,3 miljoen werknemers hebben nu al, via cao-afspraken, recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van of kan daar gebruik van maken. Koolmees en Van Engelshoven werken daarom ook aan een digitaal overzicht waar iemands individuele scholingsmogelijkheden staan. Zo krijgen mensen beter inzicht in hun eigen mogelijkheden. Ook gaan ze de belastingregels rondom private leerbudgetten verduidelijken. En de ministers werken aan een flexibeler opleidingsaanbod, zodat een opleiding beter te combineren is met werk en privé.

Leven Lang Ontwikkelen
Minister Van Engelshoven: “Waar vroeger je diploma je eindstation was, is het nu juist het beginpunt van een leven lang leren en ontwikkelen.”

Bron: NOS en Rijksoverheid, 3 juni 2019,FlexNieuws